Lista aktualności Lista aktualności

Dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansuje w Nadleśnictwie Złotów działania związane z ochroną i kształtowaniem przyrody.

Na terenie Nadleśnictwa Złotów w 2018 roku są realizowane 2 przedsięwzięcia w zakresie Ochrony i kształtowania przyrody pn:

  1. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Międzybłociu – etap I”
  2. „Czynna ochrona rzadkich i zagrożonych roślin w dawnym rezerwacie Wielka Wyspa Kwiatów”

dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.