Lista aktualności Lista aktualności

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

          W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 18 - 20.12.2017 r. wznawiającego audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanow HCVF (High Conservation Value Forests) do kategorii 3.1 (Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki teśnej) oraz 3.2 (Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej), Nadleśnictwo Złotów zweryfikowało zapisaną w obowiązującym planie urządzania lasu listę drzewostanow zakwalifikowanych do tych kategorii.Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriow wyznaczania lasow o szczegolnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce - lipiec 2006 r.

Kategoria HCVF Kryteria wyznaczania
3,1. Ekosystemy skrajnie rzadkie
i ginące, marginalne z punktu
widzenia gospodarki leśnej
buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne
w dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o
reprezentatywności A lub B)
3.2. Ekosystemy rzadkie i
zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące
wielkoobszarowo, stanowiące
ważne obszary gospodarki leśnej
grądy, buczyny, łęgi w dobrym lub doskonałym
stanie ochrony (o reprezentatywnościA lub B)

Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 3.1 oraz 3.2 HCVF oraz mapa znajduje się w zakładce Lasy HCVF