Asset Publisher Asset Publisher

Stawiamy Pomniki Niepodległości

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości nie może się obejść bez echa. Na pamiątkę tego wydarzenia startujemy z naszą akcją „Pomniki Niepodległości”.

Od wieków buduje się pomniki na pamiątkę ważnych postaci i wydarzeń historycznych. My również chcemy „wznieść” pomniki na pamiątkę tak ważnego dla naszego narodu wydarzenia jakim było odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Nasze pomniki będą nietypowe – żywe, łączące potrzebę ochrony przyrody i wartości historyczno-kulturowych. Będą to pomniki przyrody!

Od wiosny wyruszamy do lasu w celu wyszukania najcenniejszych tworów przyrody, które można objąć ochroną pomnikową. Część pomników swoimi nazwami będzie nawiązywała do historycznych wydarzeń i postaci. Zapewne w zdecydowanej większości będą to sędziwe drzewa pokaźnych rozmiarów, na przykład dąb imienia Piłsudskiego czy Paderewskiego, ale również mogą to być ciekawe twory przyrody nieożywionej, takie jak urokliwe źródliska lub głazy narzutowe.

Nasze poszukiwania potrwają do końca lipca. Następnie, po weryfikacji zgłoszeń i przygotowaniu odpowiednich dokumentów, złożymy wnioski do lokalnych rad gmin w celu ustanowienia pomników przyrody. Kandydatów na pomniki będziemy na bieżąco przedstawiać na mapie dostępnej poniżej oraz na naszym profilu na Facebooku.

Zachęcamy Was do przyłączenia się do akcji i zgłaszania propozycji tworów przyrody do objęcia ochroną pomnikową. Warunkiem jest to, że muszą być zlokalizowane na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Złotów i spełniać kryteria określone w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Już teraz prezentujemy naszych pierwszych kandydatów:

  • Kasztanowiec zwyczajny rosnący w parku w Międzybłociu o obwodzie pnia 380 cm i wieku 155 lat; jest to najprawdopodobniej najgrubszy kasztanowiec rosnący na terenie powiatu złotowskiego
  • Dąb szypułkowy rosnący na dawnym cmentarzu ewangelickim koło Drożysk Małych o obwodzie 495 cm i wysokości 27 metrów

Na koniec spośród kandydatów na pomniki w drodze głosowania wybierzemy jeden sztandarowy, który zdobędzie największą waszą sympatię i będzie nosił nazwę Pomnika Niepodległości.

Według Ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Zasady tworzenia pomników przyrody opisane są m. in na stronie Klubu Przyrodników, a minimalne warunki zostały określone w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. 2017 poz. 2300).