Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej i kulturowej. Najczęściej pomnikami przyrody ustanawiane są pojedyncze drzewa - rzadziej skupienia drzew.

       Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Złotów znajduje się 25 pomników przyrody spośród których 18 to pojedyncze drzewa a 7 to grupy drzew. Łącznie ochroną objętych jest 48 drzew. Najliczniej ochroną pomnikową objęto dęby w tym głównie szypułkowe – 32 drzewa, następnie buki i wiązy szypułkowe po 5 drzew, 2 lipy drobnolistne i modrzewie europejskie, 1 sosnę pospolitą i jesion wyniosły. Najwięcej pomników przyrody znajduje się na terenie leśnictwa Leśnik
    
Do najciekawszych pomników przyrody należą:

  • dąb szypułkowy „Jan" w leśnictwie Wąsosz – ewidencyjnie najstarszy liczący ok. 500 lat pomnik przyrody na terenie Nadleśnictwa Złotów,
  • dąb szypułkowy w Parku Zwierzyniec o obwodzie 590 cm – najgrubszy spośród żywych pomników,
  • lipa drobnolistna w parku wiejskim w Kujanie o obwodzie 495 cm,
  • sosna pospolita w leśnictwie Wierzchołek o obwodzie 348 cm – najgrubsza sosna na terenie Nadleśnictwa,
  • grupa 11 pomnikowych dębów w leśnictwie Leśnik.